marketing

Những vấn đề gặp phải khi làm marketing

Khi thế giới tiếp thị tiếp tục mở rộng, thậm chí cả người quản lý tiếp thị thông minh nhất cũng có một nhiệm vụ khó khăn trước mắt là phải theo kịp sự phát triển trong lĩnh vực quảng cáo và tiếp thị.

Dưới đây là những vấn đề cơ bản trong lĩnh vực tiếp thị

1) Đội không có kinh nghiệm hoặc thiếu kinh nghiệm

Với sự mở rộng lớn mà chúng ta đang thấy trong tiếp thị qua internet, có rất nhiều vấn đề sẽ xuất hiện quanh đó. Một nhóm, mặc dù có đầy đủ công cụ và tiềm năng, nhưng chưa chắc họ hiểu hết được về lĩnh vực cụ thể mà họ đang làm.

Mặc dù họ có thể có một nhà thiết kế đồ họa, tuy nhiên họ không thể làmột nhà phân tích tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi? Họ có thể có các nhà văn viết nội dung marketing giỏi, nhưng chưa chắc có một chuyên gia SEO để làm tối ưu hóa trang web?

Và ngay cả khi bạn đưa các thành viên trong đội đi trau dồi kiến thức, thì đây chưa chắc là lĩnh vực mà họ đặc biệt giỏi để tiếp thu và trở nên chuyên nghiệp.

digital marketing

2) Giải thích thông tin về Báo cáo Tiếp thị

Tiếp thị lingo là một phương ngữ liên tục có sự phát triển. Hàng năm, những từ mới và từ đồng nghĩa mới được thêm vào trong bảng tiếp thị để nói về những chiến lược và ý tưởng mới xuất hiện. Là người quản lý tiếp thị, phải luôn biết cập nhật về ngôn ngữ học tiếp thị để dữ liệu báo cáo có thể được giải thích chính xác.

Lý do là: nếu bạn không chắc về sự hiểu biết của bạn về một loại dữ liệu nhất định, bạn sẽ không thể diễn giải chính xác ý nghĩa và tác động của dữ liệu đó.

3) Phân tích về bộ phận tiếp thị

digital mkt

Các nhà quản lý tiếp thị hiểu rằng tiếp thị thường có thể là một canh bạc. Họ làm lại trang web của họ, phát hành thông cáo báo chí, quảng cáo thiết kế và hy vọng rằng thị trường mục tiêu của họ sẽ phản ứng hệt như là những gì họ kỳ vọng trong chiến lược của mình.

Tuy nhiên, nếu không có phương pháp báo cáo tổng thể, những kết quả đó có thể không được nhìn thấy. Nếu không có phương pháp toàn diện, chắc chắn để thu thập, tổ chức và giải thích dữ liệu, người quản lý tiếp thị không thể phổ biến các báo cáo kết quả có hiệu quả để giúp nhóm của họ cải thiện chiến lược tiếp thị của họ trong thời gian tới.

Đối với những nhà kinh doanh việc hoạch định một chiến lược marketing là điều cần thiết cho việc phát triển công ty. Bên cạnh đó, về mặt tâm linh, 5 mẫu sân vườn đẹp nhất 2017 trong thiết kế sân vườn cho công ty cũng sẽ mang lại các yếu tố phong thủy giúp mang đến sự thinh vượng cho công ty bạn.